Onze vereniging, regels en vertrouwenspersoon

Beachvolley Eindhoven is er voor:

   • jeugd vanaf 5 jaar en volwassenen die voor het zand gevallen zijn
   • die fanatiek trainen en/of gezellig toernooien spelen op alle niveaus
   • die lid zijn maar ook introducees zijn welkom

Beachvolley Eindhoven is in 2007 opgericht en we werken met diverse zaalvolleybalverenigingen uit de regio samen. Verder werken we samen met de volgende partners: 

Gedragsregels Beachvolley Eindhoven: onze normen en waarden

Beachvolley Eindhoven doet er alles aan om een gezond en veilig sportklimaat te creƫren. We stellen een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor trainers en vrijwilligers die met jeugdspelers werken. Ook dragen wij onze normen en waarden uit door zelf een goed voorbeeld te geven, en conformeren wij ons aan het Regelement Ongewenst Gedrag van de NeVoBo

Niet alle zaken die anderen kwetsen zijn in regels te verwoorden, dan zouden het er teveel worden. Hieronder hebben wij de belangrijkste op een rijtje gezet. Dat betekent niet dat als iets niet genoemd wordt, het wel toelaatbaar is. Het uitgebreide regelement tref je hier. Ook aan de gedragsregels rondom Corona dient iedereen zich te houden.

   1. Ik accepteer en respecteer de ander en discrimineer niet.
   2. Iedereen telt mee binnen de vereniging.Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
   3. Ik val de ander niet lastig.
   4. Ik berokken de ander geen schade.
   5. Ik maak op geen enkele manier misbruik van mijn machtspositie.
   6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over de ander.
   7. Ik negeer de ander niet
   8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
   9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
   10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn/haar wil aan.
   11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
   12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
   13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
   14. Als trainer/coach kom ik niet onnodig of ongewenst in de kleedkamers.
   15. Ik plaats geen negatieve berichten op social media waar ik de vereniging en/of leden schade mee toebreng.
   16. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. Ik spreek degene aan, die zich daar niet aan houdt, en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Aanstellingsbeleid

Om voor jong en oud een sportomgeving met de juiste kwaliteit te kunnen bieden, hebben we voor het aanstellen van trainers, bestuursleden en andere vrijwilligers een aanstellingsbeleid opgesteld. Voor een toelichting of vragen kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Privacyverklaring Beachvolley Eindhoven

Beachvolley Eindhoven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en daarom hebben we Privacyverklaring opgesteld. In deze uitgebreide verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beachvolley Eindhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
   • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
   • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
   • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Beachvolley Eindhoven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het doornemen van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen stuur ons dan een mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor iedereen (sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag over grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon  de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Ook op de site van NeVoBo tref je een pagina met meer informatie over het streven naar een "veilig sport klimaat": https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/veilig-sport-klimaat-vsk/

Beachvolley Eindhoven heeft als vertrouwenscontactpersoon: Kim van den Berg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Meer informatie over de rol van de vertrouwenscontactpersoon is te lezen in het document "Rol Vertrouwenscontactpersoon Beachvolley Eindhoven". 

Bij een klacht zal er gebruik worden gemaakt van het Meldingsformulier Ongewenst Gedrag.