Lidmaatschap & contributie

Als lid van Beachvolley Eindhoven betaal je een vast en laag bedrag, waarvoor je zo vaak je wilt mee kunt doen aan de avondtoernooien voor volwassenen en jeugd. Daarnaast kunnen de volwassenen vrij spelen. Verder krijgen volwassenen korting op het inschrijfgeld voor overige toernooien zoals weekendtoernooien, jeugdtoernooien of het eindtoernooi. Het is wel de bedoeling dat je je per team van tevoren aanmeldt, zodat de wedstrijdsschema's en velden voorbereid kunnen worden.

Introducees

Introducees zijn van harte welkom om mee te doen aan de avondtoernooien voor volwassenen. Introducees betalen een vast bedrag per avond. Dit dient contant betaald te worden op de avond zelf bij de wedstrijdleiding. Ook introducees moeten zich als team van te voren aanmelden via de inschrijfmodule. Ook bij KBSS of jeugd zijn introducees welkom om een keer vrijblijvend mee te doen bij de training. Daarnaast kunnen ook niet-leden zich inschrijven voor de KBSS-toernooien.

Contributie & trainingsgeld per jaar voor leden:

 
Volwassenen: (Volwassen leden kunnen onbeperkt deelnemen aan de avondtoernooien en krijgen korting bij de overige activiteiten)  
Basiscontributie (vanaf 18 jaar) Hele zomer deelname avondtoernooien en vrijspelen € 30,00

1x per week training van 1,5 uur, gedurende 10 weken training (bovenop de basiscontributie)

 € 50,00
Jeugd+ (18 t/m 21 jaar)  
Hele zomer 2 toernooien per week, dinsdag en vrijdag avond. Mogelijkheid om deel te nemen aan avondtoernooien senioren. € 35,00
   
Jeugd 12 t/m 17 jaar (peildatum 1 mei)
 
Hele zomer 1 x 1,5 uur training + 1 toernooiavond € 60,00
Hele zomer 1 x 1,5 uur training + 1 toernooiavond + Voorseizoen 2e x 1,5 uur training € 90,00
   
KBSS - Jeugd  5 t/m 12 jaar (peildatum 1 mei)  
Hele zomer 1x per week trainen incl. 3 toernooien € 20,00
2e training alleen in voorseizoen € 5,00
   
Inschrijfgeld introducees avondtoernooien / KBSS toernooien  
Losse inschrijving introducee avondtoernooi volwassenen, per persoon, per keer € 5,00
Losse inschrijving KBSS toernooi € 3,00

Om het innen van de contributie soepeler te laten verlopen en om de hoeveelheid werk te verminderen is besloten om de contributie en trainingsgelden verplicht via automatische incasso te innen.

Algemene voorwaarden

  • De genoemde leeftijdsgrenzen gaan uit van de peildatum van 1 mei van het lopende jaar. De leeftijd op 1 mei is bepalend voor de hoogte van het lidmaatschap.
  • Betaling van de contributie geschied via automatische incasso. Je dient hiervoor toestemming te geven bij het inschrijven met dit formulier. De contributie wordt aan het begin van seizoen geïncasseerd. 
  • Lidmaatschap van Beachvolley Eindhoven geldt voor een kalenderjaar en wordt automatisch stilzwijgend verlengd (behalve voor KBSS-leden, daar geldt inschrijving voor 1 jaar en dien je elk jaar opnieuw aan te melden). Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 mei te geschieden via de inschrijfmodule. Na inloggen kan je bij "Mijn gegevens" je afmelden als lid.
  • Als je je inschrijft voor (avond)toernooien of trainingen ben je verplicht om te helpen bij het opbouwen en afbreken van de velden. Afbreken gebeurt gezamenlijk met alle deelnemers. Wij verwachten van ouders van KBSS-leden dat ze een aantal keer meehelpen bij het opbouwen en afbreken van de velden.
  • Als je je inschrijft voor een activiteit van Beachvolley Eindhoven ga je ermee akkoord dat Beachvolley Eindhoven zich het recht behoudt om foto’s van activiteiten te publiceren op de website, social media of in promotiemateriaal.
  • Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen op het beachterrein of in het beachpaviljoen. 
  • Leden van Beachvolley Eindhoven zijn verplicht zicht te houden aan de gedragsregels.