Lidmaatschap
Als lid van Beachvolley Eindhoven betaal je een vast en laag bedrag, waarvoor je zo vaak je wilt mee kunt doen aan de avondtoernooien voor volwassenen en jeugd. Daarnaast kunnen de leden vrij spelen. Verder krijg je korting op het inschrijfgeld voor overige toernooien zoals weekendtoernooien, jeugdtoernooien of het eindtoernooi . Het is wel de bedoeling dat je je per team van tevoren aanmeldt, zodat de wedstrijdsschema's en velden voorbereid kunnen worden.

Introducees
Introducees zijn van harte welkom om mee te doen aan de avondtoernooien voor volwassenen. Introducees betalen een vast bedrag per avond. Dit dient contant betaald te worden op de avond zelf bij de wedstrijdleiding. Ook introducees moeten zich als team van te voren aanmelden via de inschrijfmodule op de website.

Ook bij KBSS of jeugd zijn introducees welkom om een keer vrijblijvend mee te doen bij de training.
Daarnaast kunnen ook niet-leden zich inschrijven voor de KBSS-toernooien en de toernooien van het Junior Beach Circuit bij Beachvolley Eindhoven.

Contributie 2018

Contributie & trainingsgeld per jaar voor leden*

 

Volwassenen contributie (vanaf 18 jaar)

    Hele zomer avondtoernooien

          €  30,-


Volwassenen contributie incl. training

  basiscontributie    

  1x per week training van 1,5 uur
  2x per week training van 1,5 uur (o.v)

         

          €   30,-

          €   70,-     (€10,- vroegboekkorting ***)
          € 130,-     (€10,- vroegboekkorting ***)

Jeugd 12 t/m 17 jaar**

    hele zomer 2x per week (1,5 uur training + 1 toernooiavond)
    2e training

 

 

          €   70,-    (€10,- vroegboekkorting ***)
          €   27,50      

         

Jeugdselectie NBS

    training hele zomer 1-2x per week
    verplicht kledingspakket

     
          € 165,-
          €   62,50 

KBSS - Jeugd < 12 (vanaf 5 jaar)**                                                       

    Hele zomer 1x per week trainen incl. 4 toernooien
    2e training in voorseizoen
    3e training in voorseizoen

 

           
          € 20,-
          €   5,-
          €   5,-

 

* Volwassen leden kunnen onbeperkt deelnemen aan de avondtoernooien en krijgen korting bij de overige activiteiten.
**  Als peildatum voor de leeftijd geldt de leeftijd op 1 mei.
*** als je inschrijft voor 9 april 2018 krijg je vroegboekkorting 

 

 Inschrijfgeld introducees avondtoernooien / KBSS toernooien  

 

 losse inschrijving introducee avondtoernooi volwassenen

          € 5,- per persoon per keer

 losse inschrijving KBSS toernooi

          € 3,- per persoon

 

Contributie betalen verplicht via automatische incasso:

Om het innen van de contributie soepeler te laten verlopen en om de hoeveelheid werk te verminderen is besloten om de contributie en trainingsgelden verplicht via automatische incasso te innen.

Algemene voorwaarden

  • De genoemde leeftijdsgrenzen gaan uit van de peildatum van 1 mei van het lopende jaar. De leeftijd op 1 mei is bepalend voor de hoogte van het lidmaatschap.
  • Betaling van de contributie geschied via automatische incasso. Je dient hiervoor toestemming geven bij het inschrijven het dit formulier. De contributie wordt aan het begin van seizoen geïncasseerd. 
  • Lidmaatschap van Beachvolley Eindhoven geldt voor een kalenderjaar en wordt automatisch stilzwijgend verlengd (behalve voor KBSS-leden, daar geldt inschrijving voor 1 jaar en dien je elk jaar opnieuw aan te melden). Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 mei te geschieden via de inschrijfmodule op de website. Na inloggen kan je bij "Mijn gegevens" je afmelden als lid.
  • Als je je inschrijft voor (avond)toernooien of trainingen ben je verplicht om te helpen bij het opbouwen en afbreken van de velden. Afbreken gebeurt gezamenlijk met alle deelnemers. Wij verwachten van ouders van KBSS-leden dat ze een aantal keer meehelpen bij het opbouwen en afbreken van de velden.
  • Als je je inschrijft voor een activiteit van Beachvolley Eindhoven ga je ermee akkoord dat Beachvolley Eindhoven zich het recht behoudt om foto’s van activiteiten te publiceren op de website, social media of in promotiemateriaal.
  • Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen op het beachterrein of in het beachpaviljoen. 

  • Leden van Beachvolley Eindhoven zijn verplicht zicht te houden aan het Huishoudelijk Regelement.